top of page
 • Foto van schrijverNiels Van de Meersch

Marketing is meer dan alleen maar luid roepen!

Marketing voeren is meer dan alleen maar zoveel mogelijk publiciteit maken.

Dagelijks hoor ik zaakvoerders met veel trots verklaren dat ze al aan marketing doen. Als ik dan vraag volgens welk plan ze dit doen dan levert dit dikwijls verbaasde blikken op.

We roepen allemaal op dezelfde consument (als we deze al kennen) waardoor het voor de consument erg moeilijk is om door het bos de bomen nog te zien. Daarom is het zo belangrijk om dit doelgericht en volgens een plan te doen.

Marketing is zoals een markt, alleen is het niet diegene die het luidste roept die gehoord wordt.

Ik vergelijk marketing graag met een markt! Overal staan kramen (= ADVERTEERDERS) die hun producten aan ons willen aanprijzen. Alle marktkramers schreeuwen om onze aandacht, maar door al hun geroep komt de boodschap niet tot bij ons (= KLANTEN). Tot er één marktkramer mijn naam roept waardoor hij onmiddellijk mijn aandacht heeft (= CONNECTIE). Kortom, de sleutel tot succes zit hem in het doelgericht benaderen van de juiste potentiële klant, op het juiste moment met de juiste boodschap. Een evenwichtsoefening die techniek en ervaring vereist en precies de reden waarom een ONE MAN AGENCY inschakelen niet onverstandig is ;-)

En nu is het aan jou... First things first:

 • Beschrijf in 1 zin je activiteit. 

 • Welke producten en diensten bied je aan? Denk ook aan je extra service(s), zowel gratis als betalend.

 • Welke prijsstrategie voer je? Hoe bepaal je je prijszetting? Geef je kortingen of promoties? Voorzie je acties om herhaalaankopen te stimuleren? Welke betalingsvoorwaarden gebruik je?

 • Welke doelgroepen zie je voor je zaak? 

 • Probeer je klanten op te splitsen volgens criteria als regio, grootte, sector, type klant (particulieren vs. bedrijven), functie, leeftijd, geslacht, belangrijkheid,... Kortom criteria die van belang zijn voor je communicatieaanpak.

 • Welke behoeften of waarden hebben je klanten? Waarom zou een klant bij jou kopen? OPGELET: de beste prijs of service gebruikt iedereen! Hiermee overtuig je echt geen klanten. Ter inspiratie: je personeel, je technologie, je kennis en expertise, je imago, je locatie, je persoonlijkheid, onze waarden, …

 • Hoe ga je je verkoop aanpakken? In een fysiek verkooppunt, met een webshop, via beurzen of markten, via dealers of franchise, rechtstreekse verkoop, vertegenwoordigers ...

 • Welke voordelen of sterktes heeft je aanbod? Wat is je concurrentieel voordeel in vergelijking met je concurrenten? Welke nadelen of zwaktes heeft je aanbod? Selecteer de top 3 van je belangrijkste voor- en nadelen van je aanbod.

 • Wie zijn je belangrijkste concurrenten? Wat zijn hun sterkten en zwakten?

 • Welke kansen en bedreigingen zie je in je sector en omgeving?

 • Beschrijf in één vloeiende zin of slogan de positionering van je bedrijf in de markt tegenover je concurrenten.

 • Wat is jouw jaarlijks budget voor marketingcommunicatie?  

 • Welke marketingactiviteiten kan je zelf of je personeel opnemen? Welke zaken wil je uitbesteden

 • Beschrijf je missie en waarden.

 • Bepaal je doelstellingen voor je marketing op commercieel, organisatorisch en financieel vlak.

Marketing voeren is nu eenmaal een continu proces in een steeds evoluerende markt en permanente bijsturing is onontbeerlijk.

Комментарии


bottom of page